2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları

 

05-26 Şubat 2018

 

Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan “Mevlana Değişim Programı”  başvuruları 05-26 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Öğrenci Başvuru Kriterleri

 

Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

 

 - Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

 

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

 

- Değerlendirme ve seçim aşamasında kullanılacak kriterler öğrencilerin not ortalaması ve dil puanı olmakla birlikte bunların ağırlığı program kuralları gereği:

 

  %50 dil puanı + %50 not ortalamasıdır.

 

Öğrenci başvurularına ilişkin özel şartlar:

 

- Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

- Tıp Fakültesi'nin 6. sınıf (intern) öğrencileri programdan faydalanamazlar.

 

- Diğer başvuru koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin alttan dersinin olması başvurusuna engel değildir.

 

- Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenciler, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olamazlar.

 

- YTB öğrencileri Mevlana Programından yararlanamazlar.

 

-  Programdan faydalanacak tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerinin değişim sonrasında; tez konularında yürüttükleri çalışmaları içeren (yaptığı yayınları katıldığı projeler, çalışmalar, vb.) Akademik Rapor’ u onaylı olarak sunmaları gerekmektedir.

 

Mevlana Değişim Programı Anlaşma Tablosu (tıklayınız)

  

Giden öğrenci başvuru formu (tıklayınız) 

 

Başvuru esnasında öğrencilerden yeni tarihli transkript belgesi istenecektir.

Öğrencilerin en geç 26 Şubat 2018  Pazartesi Günü Saat 16:00' ya kadar başvuru formunu Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.

 

- Değerlendirme ve seçim aşamasında kullanılacak kriterler öğrencilerin not ortalaması ve dil puanı olmakla birlikte bunların ağırlığı program kuralları gereği:   %50 dil puanı + %50 not ortalamasıdır.

- Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerimiz için İngilizce Sınavı Göztepe Kampusü Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Sınav tarihi 12 Mart 2018 Saat:17:00 dir.

   ( Öğrencilerin sınava girecekleri salonları Uluslararası Ofis ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından sınavdan önce öğrenmeleri gerekmektedir.)

- Üniversite tercihlerine göre Arapça eğitim veren Üniversiteleri tercih eden öğrenciler Arapça dil sınavınada girebileceklerdir. Arapça dil sınavı tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Mevlana Koordinatörlüğü

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi

HIZLI ERİŞİM